Zařízení SENSECOM je po většinu času ve spícím režimu a spotřebovává tak zanedbatelné množství energie. V pravidelných intervalech nebo na podnět čidla se na několik vteřin probudí o odvysílá zprávu se změřenými hodnotami.

Podle frekvence odvysílaných zpráv denně a typu čidel může zařízení takto pracovat běžně 5 až 15let.

Každý typ zařízení s napájením z baterie prochází náročným vývojem a testy na minimalizaci spotřeby energie.