Zařízení SENSECOM většinu času spí a spotřebovává tak zanedbatelné množství energie. V pravidelných intervalech nebo na podnět čidla se na několik vteřin probudí o odvysílá zprávu

Každý typ zařízení prochází vývojem a testy na minimalizaci spotřeby energie. Výsledkem je pak schopnost zařízení pracovat samočinně, bez údržby, po několik let bez výměny baterie.

Podle frekvence odvysílaných zpráv denně a typu čidel může zařízení takto pracovat běžně 5 až 15let. Ke každému typu zařízení se pro vybranou konfiguraci měří spotřeba a vypočítává se očekávaná doba výdrže na 80% kapacity baterie.