Zpracování dat a jejich vizuaiizace

Zprávy ze zařízení lze získat z cloudu IoT sítě SIGFOX a zpracovat je vlastními prostředky, na portále výrobce SENSEPARAM nebo vizualizovat v různých aplikacích třetích stran.

SENSEPARAM

Pro zjednodušení práce s příchozími daty ze SENSECOM zařízení je k dispozici portálové řešení SENSEPARAM.COM. Data jsou tam transformovány ze zpráv do výsledných uživatelských hodnot a následně jsou zobrazovány nebo posílány uživateli k dalšímu zpracování.

Portál SENSEPARAM umožňuje:

  • Zobrazit aktuální a historické hodnoty v tabulkách a grafech
  • Nastavit Emailové nebo SMS notifikace pro alarmy
  • Přeposílat hodnoty online do jiné databáze pomocí Callback
  • Stáhnout data do CSV souboru
  • Vzdáleně přenastavovat zařízení
  • Spravovat Zařízení, Skupiny a Uživatele (dle přístupových práv)

Příklady vizualizace hodnot v aplikacích třetích stran:

Příklad dashboardu pro aplikaci měření Hygieny ovzduší – teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 v BLUEMIX (IBM) s IoT zařízením SENSECOM-HC1

Grafana grafy

Příklad dashboardu pro aplikaci měření Hygieny ovzduší – teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 v GRAFANA s IoT zařízením SENSECOM-HC1