Zpracování dat a jejich vizualizace

Data ze zařízení lze zpřístupnit:

  • v cloudu IoT sítě SIGFOX přes webové rozhraní (možnost nastavení posílání dat přes REST API nebo Callback), data jsou v nativní HEX podobě
  • na portále výrobce SENSEPARAM – data již ve zpracované podobě, s vizualizací, s možnosti notifikací (Email/SMS) a přeposílání dat (Callback)

Portál SENSEPARAM

Pro zjednodušení práce s příchozími daty ze SENSECOM zařízení je k dispozici portálové řešení SENSEPARAM.COM, kde jsou data transformována ze zpráv do výsledných uživatelských hodnot a následně jsou zobrazována nebo posílána uživateli k dalšímu zpracování.

Portál SENSEPARAM umožňuje:

  • Zobrazit aktuální a historické hodnoty v tabulkách a grafech
  • Nastavit Emailové nebo SMS notifikace pro alarmy
  • Přeposílat hodnoty online do jiné databáze pomocí Callback
  • Stáhnout data do CSV souboru
  • Vzdáleně přenastavovat zařízení
  • Spravovat Zařízení, Skupiny a Uživatele (dle přístupových práv)
  • Získat dešifrované zprávy vybraných typů zařízení se zabudovaným E2E šifrováním
Roční poplatky Senseparam za dostupná zařízení zahrnují poplatky SIGFOX, které tvoří jejich majoritu.