Spolehlivost přenosu v IoT síti je mnohem vyšší než v běžných bezdrátových sítích především ze dvou důvodů:

1) Zařízení vysílá zprávu, kterou zachytí v místě pokrytí obvykle několik základnových stanic současně. Právě tato redundance vytváří extrémně vysokou spolehlivost přenosu.

2) Zařízení vysílá v úzkém pásmu (platí pro IoT síť SIGFOX). Vysílaná energie je tak velmi koncentrována a zarušit takové zařízení je velmi obtížné. Narozdíl od GSM, kde k zarušení stačí jednoduchá rušička (jammer), zarušení IoT zařízení v síti SIGFOX vyžaduje několika kilowatový vysílač, a navíc je zde stále riziko, že zpráva i přesto dojde k jedné ze základnových stanic.