IoT aplikace čteček RFID a BARC s komunikátorem

 • Monitoring práce a pohybu nebo bdělosti pracovníků na samostatných pracovištích a na odlehlých místech, SENSECOM-IDH je vhodné i v prašných a venkovních prostředích.
  • Indikace vstupu osob do prostoru (RFID kód) případně i s určením účelu jejich příchodu (čárový kód ze zboží, z dodacích listů, z pracovních příkazů apod.)

Čtečky nejsou vhodné pro vstupní brány s pohybem většího počtu osob (limitované především kapacitou zpráv v SIGFOX síti).

SENSECOM-IDH

IoT komunikační zařízení s čtečkou karet

  • RFID čtečka aktivovaná:
  • jedním tlačítkem (model IDH1)
  • jedním ze dvou tlačítek (model IDH2) pro rozlišení dvou účelů (např. příchod/odchod)
 • > 2roky bez výměny baterie při čtení 10 karet/den
 • Komunikace přes IoT celoplošnou SIGFOX síť
 • IP65 (IP67 se silikonem)
 • Aplikovatelné pro občasné vstupy pracovnííků do budov, pracovišť, pochůzkových míst, pro bdělostní monitoring
Čtečka RFID robustní
SENSECOM-IDH1

SENSECOM-IC1

IoT komunikační zařízení s kombinovanou čtečkou karet a podkladů

  • RFID čtečka 
  • BARC čtečka
 • napájení ze sítě
 • interní anténa
 • Komunikace přes IoT celoplošnou SIGFOX síť
 • IP60
 • Aplikovatelné např. pro monitoring zahájení a ukončení práce údržby na vybraných pracovištích s registraci pracovních příkazů čárovým kódem.
IoT RFID and BARC reader
SENSECOM-IC1 (RFID a BARC)