Hydrogeologie – přenos hodnot výšky hladin vody a pórových tlaků hornin.

Inženýrská geologie – detekce posuvu povrchových vrstev.

Bezpečnost a bdělost – přenos dat z přístupových a kontrolních čteček rizikových pracovišť.

Dopravníky – signalizace havarijních stavů. 

Další odvětví.

Přehled výrobků SENSECOM.

Přehled IoT Aplikací se zařízeními SENSECOM.