Zařízení řady SENSECOM obsahují jedinečnou identifikaci (ID) a certifikát zařízení. Pomocí této identifikace je jednoznačně přiřazena vazba: zařízeni (ID) – přenášená data – přístup zákazníka/uživatele. Prostřednictvím jedinečného certifikátu zařízení je každá zpráva podepsána a je vypočítán hash zprávy (obojí pomocí algoritmu AES128 v módu CRT). Tímto je zaručena integrita přenášené zprávy (přenášených dat), tj. podvržení zprávy je prakticky vyloučeno.

E2E šifrování na zakázku

Pokud IoT aplikace vyžaduje End to End šifrování zpráv, zařízení SENSECOM je připraveno pro osazení šifrovacím procesorem (s algoritmem AES-128 v módu CTR) . Z důvodu zachování jedinečnosti klíče jsou tyto procesory dodávány pro každého zákazníka, případně i aplikaci, zvlášť.