Výstupy ze zařízení lze vizualizovat v různých aplikacích, např. BLUEMIX, BIGHUB nebo GRAFANA– viz níže.

Ve vizualizačních nástrojích lze nastavit i možnost stažení dat (typicky soubor ve formátu csv, který lze pak otevřít a analyzovat v MS Office Excel, případně soubor ve formátu xml):

Vizualizace pomocí Bluemix (IBM):

Příklad základního dashboardu pro aplikaci IoT zařízení SENSECOM-HC1 Hygieny ovzduší s CO2:

a další verze zobrazení v BLUEMIX:

Vizualizace pomocí BIGHUB:

Příklad základního dashboardu pro aplikaci IoT zařízení SENSECOM-HC1 Hygieny ovzduší s CO2:

a další verze zobrazení:

Vizualizace pomocí GRAFANA:

Příklad základního dashboardu pro aplikaci IoT zařízení SENSECOM-HC1 Hygieny ovzduší s CO2:

Grafana grafy
Vizualizace Grafana